Her reddet politiet mann ut av brennende hus

Politimennene hylles for den snartenkte heltedåden.