Fullt opprør ved Akropolis

Streikende nekter å slippe turistene inn.