Olav får storruggen på stanga – så snur fiskelykken

Heldigvis tar han det hele med stort humør.