- Vil ære våre døde brødre og søstre

Se utdrag fra minnekonserten her.