Se kongens og stortingspresidentens tale under Stortingsmiddagen