ABC Nyheter

Geit havnet i høythengende knipe

Geit på ville veier måtte reddes fra høyspentledning.

Relaterte videoer