26 slike fant de i mannens øre

Mamma-kakerlakken og de 25 ungene.