Han spiller mens isen raser rundt ham

Isen i Arktis synger på siste verset.