Luftforsvarets jule-formasjonsflyving med F16 og F35

Tradisjonen tro varter luftforsvaret opp med formasjonsflyging i lav høyde i forbindelse med jul.