ABC Nyheter

Du blir ikke en god sjåfør bare fordi du kjører Ferrari

Snarere tvert imot.

Relaterte videoer