Den største ungen bøller med den minste

Det er ganske fredelig når det ikke er snakk om mat, men når serveringen skjer, er det ingen nåde.