Her kollapser bygningen

Sentrum i Aten ble dekket av røyk og støv.