Forbereder seg på døden

Fra kisten ser man livet hverdagen i et nytt perspektiv.