Dramatisk redningsaksjon i Australia

Bilen var i ferd med å bli svelget av oversvømmelsene.