Forvirret slange fanget i sitt eget skinn

I tre timer gikk det bare rundt for denne pytonslangen.