Her lekker ren sprit ut fra traileren

Statens vegvesens kontrollører kjente en mistenkelig lukt.