Ny pave på plass i løpet av uka

En siste dag med forberedende samtaler gjenstår, før konklavet starter tirsdag ettermiddag. I alt 115 kardinaler vil delta i utvelgingsprosessen.