Avslører kolibriens hemmelighet

Fuglens vingeslag skal analyseres og kanskje brukes i flygemaskiner.