Saueredning går nesten galt

Sauen sitter fast i et gjerde, men det er vanskeligere enn det ser ut å redde sauen.