Honda vraker tusen biler

Som følge av flommen i Thailand, må bilprodusenten destruere skadde modeller.