– Å gå mens man gjør kon­tor­ar­beid kan forebygge mus­kel­smer­ter

Når man beveger seg litt mens man jobber, blir muskelaktiviteten i nakke og skulder mer variert, viser kanadisk forskning.