Liten pjokk tar opp kampen mot stormen

Pass på så du ikke forsvinner opp i luften...