Nye ulvunger i Østmarka

I et videoopptak gjort av et viltkamera utplassert av norsk institutt for naturforskning, ble det 9. august fanget opp to ulvunger. Når et uler har etablert et revir, vil de ikke akseptere andre ulver på området. Rovdata kan derfor slå fast et det er ulvungene til ulvereviret i Østmarka.