– Hvor mange har sett det, sa du?!

Hjemløse Donalds pianostykke går verden rundt.