Nekter å flytte på seg

Motorveien går gjennom denne mannens hus.