Laks under midtnattsolen

På Skjærvøy ligger lakseoppdrettet til Lerøy Aurora. Video: