Uenighet om opprydningen

Dette er Langesund ett år etter oljekatastrofen.