– Vi har aldri sett lignende lojalitet

Hunden Max sørger fortsatt over eierens død.