39 grindhval kjemper for livet

Et hvaldrama utspiller på en strand på New Zealand.