Forsvaret har skrelt sin siste potet

Selv i garden avvikles nå kjøkkentjenester.