Postbudet Bill besøker Margareth (93) hver uke

om et ledd i kampen om å få bukt med økende grad av ensomhet, utgjør britiske postbud første linje i et pilotprosjekt der målet er å snakke med sosialt isolerte, eldre innbyggere og kartlegge deres behov.