Fiske: Hvordan fiske torsk og lyr

Hvordan.no gir deg gode fisketips I denne videoen fisker vi torsk og lyr.