Sør-Koreansk sjåfør uten skrupler

Mange praktiske snarveier for de som ikke viser hensyn.