Dette skjer bare to ganger i året

Vakkert solfenomen får folk til å strømme ut i gatene.