Ambulanse under utrykning fikk uvanlig problem

Ikke alle har respekt for utrykningskjøretøy.