Karin Stoltenberg ble bisatt i dag

Karin Stoltenberg ble i dag bisatt fra Vestre gravlunds kapell