NRK-finansiering via skatt

Regjeringen foreslår at NRK skal finansieres gjennom ordinær skattefinansiering uten øremerking.