Seks millioner amerikanere drikker blyholdig vann

Rundt seks millioner amerikanere har drikkevann som inneholder mer bly enn det helsemyndighetene anbefaler.