Her slåss han med en hai

Fisketuren ble mer brutal en ventet.