Det kan bli katastrofeflom i Buskerud

Denne campingplassen i Sperillen nord i Drammensvassdraget risikerer å drukne i flommen.