Nærmere kommer du ikke den utrolige begivenheten

Ingen kom tettere på Merkur-passeringen enn NASA.