Her løper antilopen rett i leopardens gap

Denne gangen slapp leoparden å gjøre noe som helst for å skaffe middag.