Derfor skal du ikke kaste kaffegruten

Bruk kaffegruten til noe nyttig etter å ha kokt kaffe.