Mæland ber om flere svar fra DNB

Næringsminister Monica Mæland (H) sier departementet vil ha flere svar fra DNB om styrets oppfølging av samfunnsansvar, hvordan de har fulgt aktiviteten i Luxemburg og om de ser behov for en ekstern gransking. Næringsdepartementet har bedt DNB om flere svar etter den opprinnelige redegjørelsen som ble sendt til departementet om selskapets aktivitet med selskaper i skatteparadis. Hun sier hun har tillit til styrets evne til å gjøre den videre jobben i saken.