Redningsskøyta filleristes av stormen

Skipet måtte rykke ut i full storm.