Mæland fastslår at statens styring har vært for svak

Statens eierskap og selskapenes samfunnsansvar må styrkes, erkjente næringsministeren da hun fikk spørsmål om DNB-saken i Stortingets spørretime.