ABC Nyheter

Sjekk om du er avhengig av smarttelefonen

Tyske psykologiforskere mener de har kommet opp med et svært nyttig verktøy for alle mobilavhengige. Ved hjelp av en ny app, kartlegges mobilbruken, slik at man får et mer bevisst forhold til hvordan man bruker mobilen, og hvilken utvikling man har over tid. Mange er ikke klar over hvor mye tid de bruker på mobilen.

Relaterte videoer