Kroppsskanner skal ta smuglere på Gardermoen

Det er første gang Norge tar i bruk en slik maskin, som skal prøves ut i ett år.