Forlatt i en nedlagt dyrepark – så kom redningen

«Hjemløse» løver fikk komme hjem til Afrika.