Her brytes et gigantisk isfjell av

Forskere fanget kalving fra Grønlands-isbre.